Loading. Please wait.


असोसिएशनचे कार्यक्रम

मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था पुणे यांचे समावेत जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींशी बैठक

कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स सहकारी असोसिएशन लि; कोल्हापूर ४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (२०२१-२०२२) कार्यक्रम दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२

सोमवार दिनांक ८/११/२०२१ रोजी मान. सतीशजी मराठे, संचालक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, यांचे व्याख्यान

कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स सहकारी असोसिएशन लि; कोल्हापूर ४२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (२०२०-२०२१) कार्यक्रम दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२१.

डॉ कदम उपनिबंधक सत्कार समारंभ.

असोसिएशनमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महारज जयंती संपन्न

कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स सहकारी असोसिएशन लि; कोल्हापूर ४१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (२०१९-२०२०) कार्यक्रम दिनांक २७ मार्च, २०२१.


कॅशलेस इंडिया प्रबोधन दि. १९/१२/२०१६

बँक असोसिएशन कार्यालयात शामराव शिंदे सभागृह उदघाटन सोहळा (वर्ष २०१४)


बँक असोसिएशन कार्यालयात शामराव शिंदे यांच्या प्रतिमेचे पूजन करताना

प्रशिक्षण केंद्राचे व असोसिएशनचे बाहेर असलेला झगमगीत अभ्यागत कक्ष


सहकार बँकांना आयकराबाबत मार्गदर्शन