Loading. Please wait.


प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यशाळा - बुधवार दिनांक २०/१०/२०२१ रोजी, विषय - सरफेसी कायदा, ऋणवसुली अधिकरण (DRT Act), नादारी व दिवाळखोरी कोड (IBC)

प्रशिक्षण कार्यशाळा - सोमवार व मंगळवार दिनांक २५/१०/२०२१ व २६/१०/२०२१ रोजी (दोन दिवसांचे), विषय - रिझर्व्ह बँकेकडून आलेली नवीन परिपत्रके

प्रशिक्षण कार्यशाळा - शुक्रवार दिनांक २६/१०/२०२१ रोजी, विषय - सायबर सिक्युरिटी (रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार माहिती)

मानव संसाधन प्रशिक्षण दिनांक ०७/०१/२०२३ इ. रोजी